МЕТАЛ ИНВЕСТ е првата производствена компанија во Македонија која работи со подизна техника. Тимот од искусни професионалци нуди проект менаџмент кој може да ги задоволи индивидуалните потреби на секој клиент и е компетентен да се соочи и со најтешките предизвици

 

Ние одиме таму, каде што другите не се осмелуваат

Проектирање

Стручниот тим на Метал Инвест врши проектирање на сите видови челични конструкции како што се: производни хали, мостови, надвозници и репетитори.

Производство

Нашата компанија изработува секакви резервоари со станици за хлорирање и озонирање, а врши и производство на сите видови црна браварија.

Монтажа

Монтираме ски лифтови и жичници, секакви видови црна браварија, пумпни станици за вода за пиење, мелиоративни системи и водоводни мрежи.

Винарија Mилеви - Tрстеник

Проект: Винарија Милеви ­ Трстеник
Година на изведба: 2014/2015
Работни активности:
­ монтажа на челична кровна конструкција
­ монтажа на кровен панел
­ растовар и монтажа на цистерни за вини

Пешачки натпатник Хиподром-Скопје

Година на изведба: 2015
Инвеститор: Creative Business Consulting Куманово Работни активности:
­ oпслужување со подизна техника

Жичница Водно

Проект: Кабинска жичара Скопје ­ Водно, фаза 1
Година на изведба: 2010
Работни активности:
­ растовар, склопување, транспорт и монтажа на столбови, почетна и повратна станица, кабини, јареми, котуни батерии и сајли